ProRail onderzoekt of zij drones kunnen inzetten om spoorbruggen te inspecteren. Hiervoor wil de spoorbeheerder gebruik maken van kunstmatig intelligente drones die zelf beschadigingen herkennen. Deze ontwikkeling zou veel tijd en geld besparen bij het uitvoeren van inspecties, waardoor deze mogelijk ook vaker uitgevoerd worden.

Drone4Rail

ProRail werkt al lange tijd met drones voor onder andere het controleren van het spoor en het in kaart brengen van het groen rond het spoor. Sinds januari 2019 is het spoorbedrijf onderdeel van een Europees onderzoeksprogramma 'Drone4Rail' van de Internationale Spoorwegunie UIC. In dit programma wordt de toegevoegde waarde van drone-inspecties van bruggen onderzocht. Een groot aantal landen doet mee: Duitsland, België, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, Noorwegen, Italië, Spanje, Frankrijk, Engeland en Portugal.

Kunstmatig intelligente drones

Als onderdeel van deze internationale samenwerking onderzoekt ProRail of zij drones in kunnen zetten om spoorbruggen te inspecteren. Deze kunstmatig intelligente drones vliegen autonoom rondom de bruggen en maken foto's. De drones herkennen hierop scheuren, breuken, slijtage, verbuigingen en roest in brugonderdelen en markeren deze.

Tijdsbesparing

Een belangrijke tijdsbesparing die met deze kunstmatig intelligente drones behaald wordt is dat de inspecteur zelf niet meer alle opnames hoeft te bekijken, maar alleen zijn aandacht hoeft te vestigen op de markeringen die de drone signaleert.

ProRail onderzoekt de mogelijkheid voor bruginspecties met slimme drones

Drones

ProRail wil onderzoeken hoe zelflerende de software is om mogelijk daarna vaker drones in te zetten als ondersteuning bij bruginspecties. Naast bruginspecties ziet ProRail ook mogelijkheden in het inspecteren van bovenleidingpalen, het maken van een overzichtsbeeld bij calamiteiten, het vastleggen van een projectgebied voor, tijdens en na de werkzaamheden en het beveiligen van bouwmaterialen op werkplaatsen om bijvoorbeeld koperdiefstal te voorkomen.

0 Reacties

    Plaats een reactie